Diners EuroCard / MasterCard JCB Maestro Visa Visa Electron
Choose Jewellery: Search Jewellery
 
Your basket is empty!  
 

English Dansk

---------------------
------------------------
30 % Medlemstilbud
30% Medlemstilbud
Group with no name
Group with no name
Group with no name
Pinse
------------------------
Top Sellers!
------------------------
New Jewellery Spring 2010
------------------------
Creol Jewellery NEW!!
Egyptian Jewellery
Viking Jewellery
Celtic Jewellery
Celtic Hairslides
Russian Jewellery from Fabergé and the Tsars
Antique Greek Jewellery
Indian Jewellery
British Jewellery
French Jewellery
African Jewellery
Asian Jewellery
Sumerian Jewellery
Pre Columbian Jewellery
Carl Fabergés Krystalæg
Modern Art Jewellery
------------------------
Pendants
Earrings
Necklaces
Buckles
Bracelets
--------------------------
Brooches
Accessories
------------------------
Old Newsletters
Han Dynastiets smykker
Primetime Kvinder
Group with no name
Group with no name
Romersk mosaik i Tyrkiet
Tutankhamon død af malaria
2000 år gamle fodspor sat af romer
Aleppo
Flere pyramider
Parthenon
Rids af Libyens historie
Turkis og Lapis i Oldtidens Ægypten
------------------------
Alexandria og kattegudinden
Bastet, den ægyptiske
Group with no name
Group with no name
Kvinden i oldtidens Egypten
Nye pyramidefund
Rus i Egypten
The History of Jewellery
Peter den Store
Katharina den Store
Group with no name
Huset Fabergé
Tudor Smykkerne
Silkevejen
Himmelens Sten
Jade in ancient China
Indian Jewellery
The oldest jewellery in South America
The History of Gold
Afrikanske Vægtlodder og Smykker
African Culture and Jewellery
De tidligste menneskers udsmykning
Fulanifolket, verdens største nomadegruppe
Mesopotamiens sprog genopstår
The Sumerians - Queen Pu-Abi
Jesus omtalt i nyt fund
Lapis Lazuli fra Afghanistan
Museumssmykker fra Kabul
The Bactrian Gold Necklace from Afghanistan
Keltere på Island
Lindau Biblen
Den keltiske knude
Nyt fund fra vikingetid på Lolland-Falster
Lewis skakbrikker
Sensationelt Vikingefund i England
Troldkvinden fra Maglemose
Farvefremstilling i vikingetidden
Ny vikingeborg fundet
The History of European Style
The Rock Crystal Jewellery from Gotland
Hærværk på Jellingstenen
Runer på Nettet
Advent
Julemanden Gennem Tiderne
Julen og Træet
Nisser
Easter Egg Jewellery
Kristi himmelfart
Pinse
Store bededag
------------------------
About Museum Jewellery
------------------------
Be a Partner!
Banners
------------------------
Ny Opdagelse i Jelling
Partner Links
------------------------

Newsletter
Contact

Show Basket
Frontpage

Buying Jewellery
Ordering
Payment
Delivery
Privacy Policy
Warranty
Sitemap

All prices are
incl. VAT
Group with no name > Group with no name  |  Print  |  E-mail a friend
Johann Friedrich Struensee, 1737- 1772, afsat ved et kup 1772 og blev dødsdømt og henrettet.

Det var den tyske læge Struensee, som efter at have mødt Christian 7. på en rejse i Tyskland, bragte oplysningstiden til Danmark og gav en forsmag på det der ventede forude i Europa: Et opgør med adlen og magthavernes privilegier og overflod og indførelse af det uegennyttige princip i staten Danmark. Desværre holdt det kun i 2 år.

England var revolutionen nær i 1760érne da kongen indførte pressecensur. Derfor måtte han hurtigt genindføre pressefriheden og fremover finde sig i latterliggørelse i medierne.

Frankrig fik sin revolution i 1789 og overalt ulmede uroen i Europa. Allerede 1771 var Danmark ved at overhale de store nationer hvad angår sociale og demokratiske fremskridt. Her fortælles først historien om Struensee og dernæst om den prangende overflod, demonstreret ved samtidens Louis XV hof, som oplysningstiden og Struensee ville til livs.

Kort rids af begivenhederne
Fra 1769 var tyskeren Struensee livlæge for Christian 7. og han var den egentlige magthaver i Danmark 1770-1772. Struensee havde succes med sin behandling af Christian 7.s sindsygdom og udviklede efterhånden et fortroligt forhold til dronning Caroline Mathilde - et forhold der førte til at han fra 1770 blev dronningens elsker.

Han overtog snart regeringsmagten. Efter kongens tronbestigelse i 1776 havde forskellige kliker kæmpet om magten, men Struensee opnåede den mest magtfulde position ved sit nære forhold til dronning Caroline Mathilde og udmanøvreringen af grev Holck og udenrigsminister J.H.E. Bernstorff.

Struensee bringer Danmark i front som moderne nation i oplysningstidens ånd
Han indledte nu en strøm af reformer i oplysningstiden ånd, der greb væsentligt ind i en lang række danske forhold.
På mindre end halvandet år udsendte Struensee omkring 2000 kabinetsordrer. En lang række af disse kabinetsordrer var ændringer og reformer der var præget af Oplysningstidens tanke. Eksempelvis

offentlige ansættelser skulle udelukkende ske efter kvalifikationer
statens bureaukrati skulle forenkles
godsejernes indflydelse mindskes
pressefrihed
afskaffelse af tortur inden for retsvæsenet
bedre forhold for fæstebønder
afskaffelse af mange privilegier

Tiden var tilsyneladende endnu ikke moden til så omfattende forandringer, så Struensee's reformiver skaffede ham hurtigt mange fjender, især i adelige og militære kredse. I januar 1772 blev Struensee styrtet ved en paladskup ledet af enkedronning Juliane Marie, hendes søn arveprins Frederik og Ove Høeg-Guldberg. De fik en skrækslagen Christian 7. til at underskrive en arrestordre og natten efter et maskebal i hofteatret blev Struensee, og hans ven Enevold Brandt, pågrebet.

Hovedanklagen mod Struensee var magtmisbrug, og hans forhold til dronningen. Brandt blev anklaget for bl.a. ved flere lejligheder at have pryglet kongen. Begge blev kendt skyldige i majestætsfornærmelse, og Christian 7. underskrev dødsdommen.
Tusinder af københavnere strømmede til Øster Fælled den 28. april for at overvære den makabre begivenhed, da dommen blev eksekveret. Ved Struensees og Brandts henrettelse, fik begge først hugget højre hånd af, og kort tid senere kunne bødlen holde de afhuggede hoveder op for folkemængden. Kroppene blev herefter parteret og lagt på hjul og stejle, mens hoved og hånd blev sat på en stage.

Foto: Skarpretterøksen som sandsynligvis halshuggede Struensee. Nationalmuseet

Dronning Caroline Mathilde tilstod sit forhold til Struensee, ægteskabet med kongen blev ophævet, og dronningen deporteret til Celle i Hannover. Hun så aldrig siden sine børn - hverken kronarvingen Frederik 6. eller datteren, Louisa Augusta, som Struensee var far til. Caroline Mathilde døde under en epidemi af skarlagensfeber i 1775.

Smykker ved Louis XVI´s Hof 1774 - 1792
Oplysningstiden og neoklassicismen satte sit præg i tidens tanker, arkitektur og smykker. Fyrstehusene var hurtige til at omsætte de nye tanker i en ny stilart i pomt og pragt, og demonstrede samtidigt en ufølsomhed overfor den stigende armod i befolkningen. Vi ser den ny tid afspejlet i de neoklassiske elementer i smykker, som begyndte at dukke op 1760'erne. Stilen eksisterede side om side med de stadig populære naturalistiske buketter og bånd fra de tidligere årtier.

Det franske hof under Louis XVI (1774-92) og Marie-Antoinette var faktisk langt mindre ekstravagant end under Louis XV, skønt overdådige smykker blev bestilt helt op mod slutningen på det gamle regime. For eksempel beordrede Marie-Antoinette en diamantbuket af vilde roser og tjørn i blomst fra Bapst i 1786.

Det mest berømte smykke i 1770'erne var en halskæde med diamantguirlande af umådelig værdi - 1.600.000 livres - som Louis XV havde bestilt til sin elskerinde Madame du Barry. Halskæden blev centrum for en skandale som inkluderede Marie-Antoinette.

Mandag den 21. Januar 1793 blev Louis XVI frataget alle sine titler og æresbevisninger af den republikanske regering og borgeren Louis Capet endte i guillotinen foran en jublende skare. Marie-Antoinette gik samme vej.

2 henrettelser. Den ene af en fransk fyrstelig enevældig og den anden af en tysk moderne nytænker.
Den første var fremskridt, den anden et tilbagefald.


Museum Jewellery - c/o Skindsmedene  -  Klosterstraedet 14  -  1157 Copenhagen K
Tel. +45 3393 9396 (after 12.00 p.m. CET)  -  Fax. + 45 3332 9394  -  E-mail: sus@skindsmedene.dk  -  CVR-number: 27098347